Een training is gericht op het oefenen met of aanleren van nieuwe vaardigheden. Ik maak de training op maat, zodat deze altijd aansluit bij de praktijk in je organisatie. Mijn trainingen bestaan uit een mix van theorie en praktijk, waarbij de kennis en ervaring van de deelnemers het uitgangspunt zijn.

Een nieuwe vaardigheid kan zijn

Maatwerk
Vaardigheden maken je beter in je werk, een betere teamspeler of een betere manager. De training kan gaan over specifieke vaardigheden voor jouw taak of functie. Een training kan ook gaan over meer algemene sociale vaardigheden of over vaardigheden die je als team nodig hebt om je werk beter te doen (teambuilding). Op basis van de vraag maak ik een voor jullie passend aanbod.

Zelf aan de slag
Ik ga er in mijn trainingen vanuit dat de cursisten zelf heel goed weten waar de mogelijkheden liggen. Ik confronteer, stimuleer, bied opties tot verbetering en versterking, geef theoretische kaders. Kortom ik bied je alles wat je nodig hebt om met nieuwe vaardigheden te experimenteren. Zo kom je tot nieuw gedrag en leer je nieuwe vaardigheden.

Gebruik het contactformulier om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of een offerte aan te vragen.Ontwerp:Przewalski Ontwerpers Grafisch Vormgevers